fbpx

Wędrówka przez świat finansów

18.10.2019

Projekt edukacyjny “Kokosza, grosz do grosza!” przez niecały rok trwania odwiedził szkoły w całej Polsce. Swój udział zgłosiło 13 województw, prawie 200 klas i ponad 3400 uczniów szkół podstawowych.

Celem wydarzenia było wprowadzenie uczniów szkół podstawowych w świat finansów i wskazanie im sposobów na oszczędzanie i rozważne wydawanie pieniędzy. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się m.in. jak można zarządzać domowym budżetem, skąd biorą się pieniądze i w jaki sposób działają lokaty. Szkoły, które zadeklarowały swój udział w “Kokoszy,…”, otrzymały komplet materiałów edukacyjnych i gadżetów.

Projekt powstał we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Pod nadzorem merytorycznym NBP powstał też “Przewodnik po oszczędzaniu”. Przyjął on formę ilustrowanego poradnika. Jego ważnym celem było pokazanie uczniom klas I-III, że pieniądze nie są jedynie abstrakcyjnym pojęciem. Aby lepiej zobrazować uczniom znaczenie terminów, w poradniku pojawiły się infografiki. W zapamiętaniu ich zapamiętaniu ma pomagać słowniczek.

Realizatorzy Projektu podkreślają, że temat oszczędzania chcieli potraktować wszechstronnie. Dlatego zwrócili uwagę również na kwestie społeczne, które również realizują założenia edukacji finansowej. Zadaniem “Przewodnika…” nie jest jedynie zachęcanie do gromadzenia pieniędzy i dóbr. Poradnik zwraca uwagę, na wartości dzielenia się i wspierania potrzebujących. Co więcej? Dzieci zostały zmobilizowane do dbania o ekologię, oszczędzanie żywności i rozsądne użytkowanie wody i energii elektrycznej. Celem publikacji było też uczulenie młodych ludzi na obecność sztuczek marketingowych. Wiedza pozyskana w projekcie ma pomóc uczniom stać się świadomymi konsumentami.