fbpx

O innowacji gromadzenia oszczędności

12.09.2019

Gromadzenie oszczędności z myślą o przyszłych, często nieprzewidzianych wydatkach, może być ważnym krokiem do utrzymania finansowej równowagi w polskich gospodarstwach domowych.

Cel, który wymaga poniesienia środków finansowych, powinien być zamieszczony w naszych planach, a za jego realizację może odpowiadać np. fundusz awaryjny. Cele można podzielić na cztery kategorie: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe lub strategiczne.

O mechanizmach towarzyszących przy obrocie pieniędzmi oraz jak gromadzić oszczędności, w jaki sposób posługiwać się poduszkami finansowymi, lokatami oraz obligacjami skarbowymi mieli okazję dowiedzieć się uczniowie w ramach projektu „Kokosza, grosz do grosza!”. Inicjatywa powstała specjalnie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, od klasy I do VIII. Wiedzę przygotowaną z myślą o wszystkich rocznikach oraz pomoce naukowe przekazują im ich nauczyciele. Dzięki temu zajęcia mogą odbyć się w przyjaznej atmosferze, wśród przyjaciół i znajomych. Projekt obrał niezwykle ważny cel, jakim jest edukacja ekonomiczna. Nauka mądrego zarządzania pieniędzmi od najmłodszych lat, w przyszłości zaprocentuje zdrowymi postawami społecznymi, które poszerzą środki inwestycyjne polskich gospodarstw domowych.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie “Anty-Rama”, które pozyskało środki w ramach darowizny celowej pochodzącej od Narodowego Banku Polskiego.