fbpx

Nasi nauczyciele nie zawiedli

25.10.2019

W procesie socjalizacji ekonomicznej dzieci najważniejszą rolę odgrywają rodzice. Jednak pozytywne postawy związane z oszczędzaniem, rozporządzaniem pieniędzy i planowaniem budżetu powinna kreować także szkoła. Czy podstawa programowa odpowiada na potrzebę wprowadzenia dzieci w świat finansów?

Odpowiedź na to pytanie nie jest satysfakcjonująca. Edukacja ekonomiczna w szkołach wciąż nie jest rozległa. Powstają jednak inicjatywy, które odpowiadają na zapotrzebowanie i wypełniają lukę. Należą do nich projekty edukacyjne, takie jak “Kokosza, grosz do grosza!”. Projekt powstał we współpracy Stowarzyszenia “Anty-Rama” i Narodowego Banku Polskiego. Po niemalże roku od rozpoczęcia wydarzenia, kiedy zbliża się on ku końcowi, realizatorzy mogą być pewni jednego: nauczyciele stanęli na wysokości zadania.

Powodzenie projektu zależało w dużej mierze właśnie od zaangażowania nauczycieli. To oni, zgodnie z założeniami “Kokoszy…,” mieli przekazać uczniom wiedzę o finansach. Zazwyczaj gospodarowali w tym celu godziny wychowawcze lub dodatkowe zajęcia edukacyjne. Nasi nauczyciele nie mogą narzekać na brak dodatkowych aktywności, dlatego ich zaangażowanie i liczna obecność w projekcie, pozytywnie zaskoczyły jego pomysłodawców.

W realizacji “Kokoszy,…” wzięli udział nauczyciele z całej Polski. Ich aktywność nie ograniczała się jednak do przeprowadzenia zajęć. Urozmaicali oni lekcje własnymi pomysłami, dzielili się z organizatorami uwagami i spostrzeżeniami.. Niektórzy spośród nich po przeprowadzeniu zajęć w roku szkolnym 2018/2019, wyrazili chęć by zapoznać z tematem oszczędzania kolejne roczniki uczniów. Jedno jest pewne – nauczyciele potwierdzili, że edukacja finansowa wśród uczniów jest potrzebna. Organizatorzy projektu już myślą nad nową edycją, która dotrze do kolejnej grupy młodzieży i pedagogów.