fbpx

Kokosza uczy o narzędziach systemu bankowego

22.08.2019

Banki, podobnie jak wszystkie instytucje, podlegają pewnym normom, niezbędnych do regulowania ich stosunków z otoczeniem. W gospodarce kapitalistycznej, jaka zachodzi również w Polsce, klasycznym modelem systemu bankowego jest jego dwuszczeblowy charakter. W jego skład wchodzi bank centralny oraz różne inne typy banków funkcjonujących na skonkretyzowanych rynkach finansowych. Ponadto system bankowy stanowi jedną z części systemu finansowego.

O mechanizmach towarzyszących przy obrocie pieniędzmi, czym jest kapitalizacja odsetek, obligacje, poduszki finansowe, konto oszczędnościowe i inne produkty sektora bankowego mieli okazję dowiedzieć się uczniowie z klas I-VIII, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie edukacji finansowej „Kokosza, grosz do grosza!”. Celem wydarzenia jest edukacja młodzieży z zakresu mądrego i rozważnego wydatkowania pieniędzy oraz świadomości, że każda decyzja dotycząca finansów przynosi konsekwencje. Nauka mądrego zarządzania pieniędzmi od najmłodszych lat, w przyszłości zaprocentuje zdrowymi postawami społecznymi, które poszerzą środki inwestycyjne polskich gospodarstw domowych.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie “Anty-Rama”, które pozyskało środki w ramach darowizny celowej pochodzącej od Narodowego Banku Polskiego.