fbpx

Kokosza uczy i wyjaśnia

15.08.2019

Fundusz inwestycyjny opiera się na lokowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez uczestników skonkretyzowanego funduszu. Uczestnikami takiej inicjatywy mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i podmioty oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Idea funduszu inwestycyjnego powstała już w roku 1774 w Holandii. Dopiero w latach 60 XIX wieku zaczęto stosować tę formę organizacji inwestycyjnej w innych częściach świata.

O mechanizmach towarzyszących przy obrocie pieniędzmi, czym są papiery wartościowe, obligacje, poduszki finansowe, kredyt oraz oprocentowanie mieli okazję dowiedzieć się uczniowie szkół podstawowych, którzy zostali uczestnikami projektu edukacyjnego „Kokosza, grosz do grosza!”. Projekt ma na celu uczyć młodzież rozważnego wydatkowania pieniędzy, krytycznej oceny przekazu reklam, które generują coraz to nowe potrzeby i przede wszystkim umiejętności oszczędzania. Nauka mądrego zarządzania pieniędzmi od najmłodszych lat, w przyszłości zaprocentuje zdrowymi postawami społecznymi i umiejętnością bycia świadomym konsumentem.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie “Anty-Rama”, które pozyskało środki w ramach darowizny celowej pochodzącej od Narodowego Banku Polskiego.