fbpx

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Realizujemy zadania związane z przygotowywaniem strategicznych rozwiązań, rozwojem i finansowaniem:

  • przedszkoli,
  • szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych i policealnych,
  • polskich szkół za granicą,
  • uczelni,
  • instytutów badawczych, instytutów naukowych.

Tworzymy i realizujemy programy edukacyjne oraz naukowe dostosowane do wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości. Naszym celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. Dbamy o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Wspieramy naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, w rozwoju ich karier i prowadzeniu nowatorskich badań.