fbpx

Kokosza uczy historii: Wyprawa do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

01.08.2019

Historia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaczyna się w 1919 roku. Rząd pod przewodnictwem Ignacego Paderewskiego podjął decyzje o utworzeniu Państwowych Zakładów Graficznych, które w latach dwudziestych XX wieku przekształcono w spółkę o nazwie, która funkcjonuje po dziś dzień. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych pełni w państwie polskim bardzo odpowiedzialną funkcję. Odpowiada za zabezpieczenia technologiczne polskich banknotów, banderoli, znaczków, wiz, paszportów i innych dokumentów.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest również partnerem projektu „Kokosza, grosz do grosza!”. Ideą realizowanych działań jest nauka młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych metod skutecznego zarządzania finansami i gromadzenia oszczędności, które mogą być wykorzystane w pożyteczniejszy sposób niż na krótkotrwałe przyjemności. Każdy z uczniów otrzymuje od realizatora projektu, za pośrednictwem swojego nauczyciela, komplet materiałów edukacyjnych. Są one później omawiane podczas szkolnych lekcji i dodatkowych zajęć. Pomoce naukowe są dostosowane do potrzeb i wieku każdego z uczestników projektu.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie “Anty-Rama”, które pozyskało środki w ramach darowizny celowej pochodzącej od Narodowego Banku Polskiego.