fbpx

Czy kokosza korzysta z kas oszczędnościowych?

18.07.2019

Nie tylko banki mogą być gwarantem bezpieczeństwa dla zgromadzonych oszczędności. Taką funkcję mogą również pełnić kasy oszczędnościowe, czyli instytucje, które nie podlegają pod przepisy prawa bankowego.

Są to organizacje działające na zasadach non-profit. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa o SKOK-ach. Historia kas oszczędnościowych na terenach Polski sięga czasów średniowiecza. Są to podmioty zapewniające bezpieczne, sprawdzone sposoby gromadzenia i pomnażania zaoszczędzonego kapitału.

O innych sposobach gromadzenia oszczędności i możliwościach ich przechowywania, uczniowie mogą dowiedzieć się z „Przewodnika po oszczędzaniu”, który jest kolportowany dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiego projektu „Kokosza, grosz do grosza!”. Przewodnik młodego czytelnika, jak skutecznie odkładać pieniądze na swoje cele i marzenia, jak unikać niepotrzebnych lub impulsywnych zakupów oraz wyjaśnia, że stan posiadania wielu niepotrzebnych gadżetów nie uczyni bardziej wartościowym.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie “Anty-Rama”, które pozyskało środki w ramach darowizny celowej pochodzącej od Narodowego Banku Polskiego.