fbpx

Fundacja Santander

Fundacja Santader powstała 1997 roku jako Fundacja „Pomoc Ludziom” przy Banku Zachodnim S.A. Po połączeniu Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, Fundacja zaistniała pod nową nazwą – Fundacja Banku Zachodniego WBK. Przez szereg lat głównymi odbiorcami pomocy były dzieci z ubogich rodzin. Do nich skierowany był największy program grantowy Fundacji: Bank Dziecięcych Uśmiechów. Powstał on w wyniku referendum przeprowadzonego wśród pracowników Banku Zachodniego WBK 2004 r. Program BDU został stworzony z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

Kierunek Młodzież

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, kreuje lokalnych liderów. Stara się tworzyć projekty, dzięki którym młodzież może odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego i odnajdywać w nim punkty odniesienia do własnych decyzji i refleksji. Promują kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspiera działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Równocześnie chcą podnosić poziom wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia.

Fundacja Santander wsparła w 2022 stowarzyszenie L4G w zakresie projektu edukacyjnego „Kokosza w sieci”