fbpx

Fundacja PWPW

Celem Fundacji PWPW jest upowszechnianie wiedzy historycznej i pielęgnowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach związanych z walką o niepodległą Polskę. Fundacja wspiera inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Angażuje się również w działania wspomagające rozwój techniki, wyznalazczości i innowacyjności. Włącza się w przedsięwzięcia na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja PWPW wsparła wyprodukowanie gry planszowej Oszczędzajko oraz przekazała foldery edukacyjne dla uczniów ze szkół podstawowych.