fbpx

Analiza: jak oszczędzać w gospodarowaniu odpadami

Ministerstwo Klimatu (wcześniej Ministerstwo Środowiska) prowadzi obecnie prace nad projektem zmiany ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, której celem są:

  1. Zmniejszenie ilości wprowadzanych na rynek opakowań uciążliwych w recyklingu;
  2. Zwiększenie odsetka odpadów opakowaniowych poddawanych przetwarzaniu;
  3. Obniżenie ponoszonych przez mieszkańców kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez wykorzystanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (dalej: ROP) w trybie art. 8a Dyrektywy Odpadowej 2008/98/WE.

System zaproponowany w kształcie zaprezentowanym w trakcie styczniowych prekonsultacji publicznych założeń do ustawy jest o takim stopniu skomplikowania, że sam z siebie może być nieprzejrzysty oraz korupcjogenny.

POBIERZ ANALIZĘ (*.pdf)