fbpx

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Inspiracją do powstania projektu jest Światowy Dzień Oszczędzania, obchodzony corocznie 31 października. Jest on najstarszą inicjatywą promującą ideę oszczędzania, jako gwarancji stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw. W Polsce Światowy Dzień Oszczędzania to stosunkowo młoda tradycja, ale jego popularność stale rośnie. Dzieje się tak dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji pozarządowych, szkół i instytucji edukujących dzieci i młodzież, o wartościach płynących z oszczędzania. Obecnie poziom krajowych oszczędności w Polsce sięga 2,2% PKB, podczas gdy w Czechach wynosi 6,3%, a w Niemczech – 11,2%. Średnia dla UE wynosi 7,3%. Z uwagi na fakt, że oszczędności dobrowolne oscylują w Polsce wokół zera, a o wysokości stopy oszczędności gospodarstw domowych stanowią właśnie one, należy podjąć działania zmierzające do ich wzrostu. Niski poziom oszczędności w Polsce wynika z między innymi z niższego niż w większości państw Europy poziomu aktywów finansowych Polaków czy nieoptymalnej struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych. Istotną rolę odgrywa również czynnik psychologiczny i zakres wiedzy finansowej.
(Źródło: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 2017 r., s. 118).