fbpx

Nasza misja

NASZA MISJA

  • Zapoznanie przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich z elementarnymi pojęciami związanymi z: wiedzą o pieniądzu, sposobach jego gromadzenia i inwestowania oraz gospodarowania budżetem domowym.
  • Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych i unikaniu nadmiernego zadłużenia.
  • Wzrost umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi i podejmowania właściwych decyzji finansowych.
  • Upowszechnianie i utrwalenie w świadomości dzieci i młodzieży szkolnej struktury budżetu domowego.
  • Rozwijanie postaw sprzyjających rozbudowie kultury oszczędzania, w szczególności poprzez promocję dobrych nawyków finansowych oraz upowszechnianie skutecznych sposobów na regularne, codzienne oszczędzanie.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności u nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji finansowej, zarządzania budżetem domowym oraz oszczędzania.
  • Zwiększenie potencjału szkół uczestniczących w projekcie w zakresie prowadzenia aktywnej edukacji finansowej.