O projekcie

PROJEKT KOKOSZA

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma zadanie promować I uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.
155
szkół
213
nauczycieli
5430
uczniów
16
województw

NASZA MISJA

  • Zapoznanie przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich z elementarnymi pojęciami związanymi z: wiedzą o pieniądzu, sposobach jego gromadzenia i inwestowania oraz gospodarowania budżetem domowym.
  • Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych i unikaniu nadmiernego zadłużenia.
  • Wzrost umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi i podejmowania właściwych decyzji finansowych.
  • Upowszechnianie i utrwalenie w świadomości dzieci i młodzieży szkolnej struktury budżetu domowego.
  • Rozwijanie postaw sprzyjających rozbudowie kultury oszczędzania, w szczególności poprzez promocję dobrych nawyków finansowych oraz upowszechnianie skutecznych sposobów na regularne, codzienne oszczędzanie.
  • Zwiększenie wiedzy i umiejętności u nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji finansowej, zarządzania budżetem domowym oraz oszczędzania.
  • Zwiększenie potencjału szkół uczestniczących w projekcie w zakresie prowadzenia aktywnej edukacji finansowej.

 

29
Polaków nie posiada żadnych oszczędności
17
Polaków regularnie poszerza swoją wiedzę w zakresie oszczędzania
42
Polaków przyznaje, że zdarza się, że brakuje im pieniędzy przed końcem miesiąca

UZASADNIENIE

Inspiracją do powstania projektu jest Światowy Dzień Oszczędzania, obchodzony corocznie 31 października. Jest on najstarszą inicjatywą promującą ideę oszczędzania, jako gwarancji stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw. W Polsce Światowy Dzień Oszczędzania to stosunkowo młoda tradycja, ale jego popularność stale rośnie. Dzieje się tak dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacji pozarządowych, szkół i instytucji edukujących dzieci i młodzież, o wartościach płynących z oszczędzania. Obecnie poziom krajowych oszczędności w Polsce sięga 2,2% PKB, podczas gdy w Czechach wynosi 6,3%, a w Niemczech – 11,2%. Średnia dla UE wynosi 7,3%. Z uwagi na fakt, że oszczędności dobrowolne oscylują w Polsce wokół zera, a o wysokości stopy oszczędności gospodarstw domowych stanowią właśnie one, należy podjąć działania zmierzające do ich wzrostu. Niski poziom oszczędności w Polsce wynika z między innymi z niższego niż w większości państw Europy poziomu aktywów finansowych Polaków czy nieoptymalnej struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych. Istotną rolę odgrywa również czynnik psychologiczny i zakres wiedzy finansowej.
(Źródło: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 2017 r., s. 118).