Narodowy Instytut Wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.

Narodowy Instytut Wolności wspiera projekt edukacyjny Kokosza, grosz do grosza! od 2019 roku. Dzięki przekazanej darowiźnie, Stowarzyszenie L4G może poszerzyć zakres projektu o dodatkowych 7000 uczestników oraz zwiększyć jego wartość pod względem merytorycznym. Ponadto zleciliśmy dla najlepszych uczniów, produkcję nagród w postaci naszej autorskiej koko-skarbonki, koszulek w motywach projektu oraz gry planszowej “Oszczędzajko”, która powstała w gronie członków Stowarzyszenia L4G.