Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski upowszechnia wiedzę o ekonomii na wiele sposobów. Głównym celem sektora edukacji Narodowego Banku Polskiego jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Przede wszystkim stawia na edukację młodzieży szkolnej. Inicjuje własne aktywności i włącza się w realizację różnorodnych projektów zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych.

Narodowy Bank Polski jest pierwszym darczyńcą, bez którego nie byłoby projektu Kokosza, grosz do grosza! Podczas I edycji wspólnie konstruowanego przedsięwzięcia objęto wsparciem ponad 3 tysiące uczestników z 14 województw w Polsce.

II edycja projektu organizowana wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim zakłada edukację 5000 uczniów ze wszystkich 16 województw.

Uczestnicy zajęć otrzymują wydrukowane materiały edukacyjne, ołówek, notes, teczkę, zakładkę do książki. Uczniowie, którzy najlepiej wypełnią test z wiedzy o oszczędzaniu otrzymają koko-skarbonki w stylistyce projektu “Kokosza, grosz do grosza!”.