Kokosza uczy historii: Kilka słów o Narodowym Banku Polskim

25.07.2019

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, pojawiło się wewnątrz państwa wiele zadań do zrealizowania. Jednym z nich była zniszczona inflacją ówczesna waluta, obecna na polskim rynku finansowym „marka polska”. Świeżo ukonstytuowany rząd postanowił rozwiązać problem wycofaniem „marki polskiej” z rynku wewnętrznego na rzecz nowej waluty „polskiej złotówki”. Z kolei za emisję banknotów i monet miała odpowiadać instytucja Bank Polski. Z czasem przerodził się on w znany wszystkim Polakom bank centralny, noszący nazwę Narodowy Bank Polski. Za wskazaną reformę finansów publicznych odpowiadał ówczesny minister skarbu Władysław Grabski, wybitny ekonomista, polityk oraz twórca złotego.

O historii pieniędzy, polskiej złotówki oraz mechanizmach towarzyszącym przy obrocie finansami, mieli okazję dowiedzieć się uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, biorący udział w projekcie o edukacji finansowej „Kokosza, grosz do grosza!”. Projekt ma na celu edukować młodzież z zakresu rozważnego wydatkowania pieniędzy. Nauka mądrego zarządzania finansami od najmłodszych lat, w przyszłości zaprocentuje zdrowymi postawami społecznymi.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada łódzkie Stowarzyszenie „Anty-Rama”, które pozyskało środki w ramach darowizny celowej pochodzącej od Narodowego Banku Polskiego.