Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja PZU wspiera projekt Kokosza, grosz do grosza! od 2020 roku. Dzięki między innymi zaangażowaniu naszego Darczyńcy powstała platforma e-learningowa, z której mogą korzystać uczniowie z całej Polski.