Fundacja ORLEN

Fundacja ORLEN przekazuje darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspiera lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznaje stypendia zdolnej młodzieży. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo. Przekazuje jednostkom straży pożarnej darowizny na zakup sprzętu oraz wspiera szpitale na terenie całej Polski. Od 2019 Fundacja prowadzi też w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego.

Fundacja Orlen dołączyła do Darczyńców Stowarzyszenia L4G w 2020 r. Dzięki przekazanej darowiźnie, Stowarzyszenie rozszerzyło nie tylko zasięg, projektu “Kokosza, grosz do grosza!”, ale również zmodernizowało narzędzia do edukacji młodzieży.