Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronem Kokoszy

kokosza aktualności
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronem Kokoszy

29.08.2019 Projekt “Kokosza, grosz do grosza” współpracuje z instytucjami publicznymi i mediami. Swym honorowym patronatem objęło wydarzenie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to instytucja, która współpracuje z przedsiębiorcami. Kontynuuje działania podjęte przez Premiera Mateusza Morawieckiego i pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które poprawiają prawne i instytucjonalne otoczenie biznesu. Celem ministerstwa jest wsparcie przedsiębiorczości, ale także stymulowanie pracodawców […]

POSTY_NOWE-05
Kokosza uczy o narzędziach systemu bankowego

22.08.2019 Banki, podobnie jak wszystkie instytucje, podlegają pewnym normom, niezbędnych do regulowania ich stosunków z otoczeniem. W gospodarce kapitalistycznej, jaka zachodzi również w Polsce, klasycznym modelem systemu bankowego jest jego dwuszczeblowy charakter. W jego skład wchodzi bank centralny oraz różne inne typy banków funkcjonujących na skonkretyzowanych rynkach finansowych. Ponadto system bankowy stanowi jedną z części […]

POSTY_NOWE-05
Kokosza uczy i wyjaśnia

15.08.2019 Fundusz inwestycyjny opiera się na lokowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez uczestników skonkretyzowanego funduszu. Uczestnikami takiej inicjatywy mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i podmioty oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Idea funduszu inwestycyjnego powstała już w roku 1774 w Holandii. Dopiero w latach 60 XIX wieku zaczęto stosować tę formę organizacji inwestycyjnej w innych […]

kokosza aktualności
Kokosza uczy o instytucjach bankowych

08.08.2019 Wiele państw będących członkami areny międzynarodowej posiada własny bank centralny. W Polsce taką rolę pełni Narodowy Bank Polski. Istnieje również instytucja zrzeszająca 189 państw, która oferuje kredyty inwestycyjne i rozwojowe na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstw publicznych w danym kraju, a nawet dla samych podmiotów, które są członkami instytucji. O mechanizmach towarzyszących przy obrocie pieniędzmi, […]

POSTY_NOWE-05
Kokosza uczy historii: Wyprawa do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

01.08.2019 Historia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaczyna się w 1919 roku. Rząd pod przewodnictwem Ignacego Paderewskiego podjął decyzje o utworzeniu Państwowych Zakładów Graficznych, które w latach dwudziestych XX wieku przekształcono w spółkę o nazwie, która funkcjonuje po dziś dzień. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych pełni w państwie polskim bardzo odpowiedzialną funkcję. Odpowiada za zabezpieczenia technologiczne polskich banknotów, […]